Gruntowe prace przygotowawcze

Wdrażając wszelką inwestycję budowlaną powinniśmy podchodzić do niej w poprawnej sekwencji. Z reguły wstępnym etapem jest stosowne przygotowanie gruntu pod całe zamierzenie. Ukształtowanie parceli, na której myślimy postawić dom może być odległe od ideału. Nie każda parcela budowlana jest przecież równa jak stół. W poszczególnych wyjątkach pożądane może być jej wyrównanie, w kolejnych wręcz przeciwnie, nawiezienie nadliczbowej powłoki ziemi dla jej pokrycia. W końcu przychodzi moment na faktyczne prace ziemne powiązane ze wznoszeniem budowli.

Sprzęt budowlany

Chyba ciężko wyobrazić sobie dziś przedsiębiorstwo budowlane, które poza masywnym sprzętem budowlanym takim jak koparki, buldożery czy dźwigi (najlepszymi wytwórcami są takie firmy jak Komatsu czy Liebherr) nie korzystałoby z ciężarówek. Uniwersalność ciężarówek na dowolnym polu eksploatacji od dawien dawna predestynowała je do użytkowania na terenie budowy. Choć nieraz na drogach widzimy ciężarówki przewożące ładunki to przecież jakikolwiek wytwórca ciężarówek przewiduje ewentualność zaadaptowania podstawowego samochodu ciężarowego do dokonywania szczególnych funkcji na rzecz budownictwa.

Inspektor nadzoru budowlanego

Na placu budowy funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego. O ile wyznaczenie kierownika budowy jest obligatoryjne i wymagane przez przepisy o tyle wyznaczenie inspektora nadzoru jest dla inwestora budowlanego dobrowolne o ile nie jest to skomplikowana budowa. W przypadku prac budowlanych o wyższym stopniu złożoności lub przy trudnych warunkach glebowych również wyznaczenie inspektora nadzoru jest wymagane (o czym stanowi Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Jak określić koszt budowy domu?

Planowanie budowy domu powinno się rozpocząć z właściwej strony. Większa część budowanych na własny rachunek budynków jest finansowana ze środków udzielonych przez instytucje finansowe jako kredyt. Aby prawidłowo oszacować kwotę pożyczki o jaką chcesz się ubiegać powienieneś mieć przynajmniej ogólne pojęcie o jakiego rzędu sumę chodzi. Po wyborze planu architektonicznego (zakładając, że dysponujesz już działką), który determinuje wiele czynników związanych z budową (rodzaj materiałów i inne) powinieneś sporządzić kosztorys inwestycji, który przedstawisz w banku jako podstawę do ubiegania się o kredyt.

Dom z piwnicą czy bez?

Podczas planowania budowy domu już na etapie wyboru projektu gotowego lub zleconego warto zastanowić się nad sensem inwestowania w podpiwniczenie budynku. Nie ulega wątpliwości, że koszt budowy domu z podpiwniczeniem jest wyższy. Różnica może sięgać 20-30% i dla wielu osób jest to ostateczny argument przemawiający za rezygnacją z piwnicy. Jeżeli jednak korzyści przemawiają za budową domu z piwnicą w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę poziomu wód gruntowych, aby uniknąć ryzyka zalewania jej po roztopach czy większych ulewach.