Inspektor nadzoru budowlanego

Na placu budowy funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego. O ile wyznaczenie kierownika budowy jest obligatoryjne i wymagane przez przepisy o tyle wyznaczenie inspektora nadzoru jest dla inwestora budowlanego dobrowolne o ile nie jest to skomplikowana budowa. W przypadku prac budowlanych o wyższym stopniu złożoności lub przy trudnych warunkach glebowych również wyznaczenie inspektora nadzoru jest wymagane (o czym stanowi Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). O konieczności powołania inspektora nadzoru inwestorskiego może zadecydować również organ wydający pozwolenie na budowę (_Art. 18, ust. 2 Prawo budowlane_) oraz gdy pozwolenie na budowę dotyczy obiektów, jakie wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

inspektor nadzoru budowlanego Inspektor nadzoru jako osoba mająca wpływ na przebieg prac budowlanych musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu technologii budowlanej oraz uprawnieniami, które pozwolą mu na obiektywną kontrolę nad postępem prac oraz ocenę decyzji podejmowanych przez kierownika budowy. W ten sposób inspektor nadzoru jest osobą, która troszczy się o interesy inwestora budowlanego i dba o właściwy ich przebieg. Już choćby z tej przyczyny inwestując niemałe przecież pieniądze przeznaczone na budowę warto wydać nieco więcej (wynagrodzenie inspektora to procentowo niewielki udział w kosztach budowy) na zatrudnienie takiej osoby by mieć pewność, że prace prowadzone są zgodnie z dobrą praktyką budowlaną, obowiązującymi przepisami i rzetelnie, co zaoszczędzić może w przyszłości funduszy na poprawki ewentualnych niedoróbek i usterek.

Osoba wykonująca funkcję inspektora nadzoru ma prawo domagać się od kierownika budowy wglądu w dziennik budowy, odnotowywać w nim swoje uwagi jak również wydawać kierownikowi budowy polecenia lub zgłaszać mu swoje uwagi i poprawki. Z tego powodu prawo nie dopuszcza do takiej sytuacji by obie funkcje pełniła jedna osoba. Funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego są rozdzielne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli.

Tagi// ,