Znaczenie procesu wyceny nieruchomości

Jakiegokolwiek pokroju decyzje o charakterze finansowym, a już szczególnie takie w których dochodzi do zawierania transakcji na znaczne sumy, powinny być poprzedzone wnikliwym i rozważnym przeanalizowaniem zasadności dokonania takiej transakcji. Gdy w grę wchodzą sumy rzędu setek tysięcy złotych nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kierował się intuicją czy jakimiś przeczuciami, bowiem będzie dążył do zebrania jak największej ilości informacji przemawiających za zasadnością wydania na coś takiego majątku.

dom jako przykład nieruchomościSzczególnym pod tym względem przypadkiem są jakiegokolwiek pokroju transakcje dotyczące kupna bądź też sprzedaży nieruchomości: ziemi, budynków, mieszkań albo innych. Nieruchomości kupuje się w aspekcie długofalowym, bądź to z zamiarem budowy domu, zamieszkania w budynku, a nawet jako inwestycja. Zanim to nastąpi warto dokładnie sprawdzić wszelkiego rodzaju informacje na temat nieruchomości aby nie utopić w niej dorobku całego życia, w sytuacji gdy np. wiele argumentów przejawia za tym iż w niedługim czasie wartość nieruchomości w danym rewirze drastycznie spadnie z powodu niezależnych od uczestników transakcji przyczyn.

Logicznym i zdroworozsądkowym rozwiązaniem jest dokonanie wyceny wartości nieruchomości zanim udamy się do notariusza. Na wycenie nieruchomości powinno zależeć obu stronom, które biorą udział w transakcji. Po pierwsze sprzedającemu, aby nie sprzedał nieruchomości po cenie rażąco zaniżonej, co byłoby dla niego nieopłacalne, a skutków takiej transakcji nie mógłby już cofnąć, a po drugie dla kupującego aby nie nabył nieruchomości po cenie drastycznie zawyżonej, co z kolei byłoby niekorzystne dla niego. Ponadto w przypadku transakcji na sumę znacznie odbiegającą od średniej rynkowej należy liczyć się z kontrolą z Urzędu Skarbowego, który sprawdza czy nie jest to próba dokonania oszustwa podatkowego.

Wykonanie procedury jaką jest wycena nieruchomości katowice jest przeto korzystne dla obydwu stron jakie uczestniczą w zawarciu umowy kupna–sprzedaży nieruchomości. Wycena nieruchomości daje pewność iż cena nieruchomości jest adekwatna w stosunku do stanu nieruchomości i wartości ziemi w danym rejonie. Nie ma przy tym ryzyka, że dokonujący wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy jest w zmowie z którąś ze stron zawierających transakcję ponieważ rzeczoznawcy majątkowi są drobiazgowo sprawdzani i istnieje szereg procedur zabezpieczających obie strony uczestniczące w transakcji przed wadliwą wyceną nieruchomości, a co więcej rzeczoznawca taki ryzykowałby utratą praw do wykonywania zawodu oraz sankcjami karnymi.