Znaczenie procesu wyceny nieruchomości

Jakiegokolwiek pokroju decyzje o charakterze finansowym, a już szczególnie takie w których dochodzi do zawierania transakcji na znaczne sumy, powinny być poprzedzone wnikliwym i rozważnym przeanalizowaniem zasadności dokonania takiej transakcji. Gdy w grę wchodzą sumy rzędu setek tysięcy złotych nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kierował się intuicją czy jakimiś przeczuciami, bowiem będzie dążył do zebrania jak największej ilości informacji przemawiających za zasadnością wydania na coś takiego majątku. Szczególnym pod tym względem przypadkiem są jakiegokolwiek pokroju transakcje dotyczące kupna bądź też sprzedaży nieruchomości: ziemi, budynków, mieszkań albo innych.

Pojęcie operatu szacunkowego

Określenie operat szacunkowy pochodzi z zagadnienia szacowania nieruchomości i jako takie może być nie do końca przystępne dla osób mających pierwszy kontakt z przebiegiem kalkulowania wartości nieruchomości, tj. zwyczajowo usługodawców rzeczoznawców nieruchomości. Jest to formalna i autorska ekspertyza rzeczoznawcy nieruchomości o wartości posiadłości w formie dokumentu administracyjnego. W operacie szacunkowym rzeczoznawca nieruchomości zawiera obraz operacji dopełnionych w trakcie mechanizmu wyceny nieruchomości razem z oznaczeniem podstawy formalnej i uwarunkowań przedsięwziętych procedur, podejść przedmiotowych, przekalkulowania oraz efekt finalny tzn.